درباره ما

ما در سامانه تلاش ، بعنوان یک شبکه تعاملی بر پایه سازه تلفیقی " رسانه ، ورزش ، اقتصاد " در نظر داریم تا جهت توسعه و ترویج ورزش همگانی سلامت محور و قهرمانی نسبت به ارتقاء سطح نشاط ، سلامت و تقویت حس خودباوری و مسئولیت پذیری کارگران با مشارکت عمومی و حداکثری آنان در فعالیت های اجتماعی که موجبات تامین و افزایش نشاط اجتماعی و ارتقاء بهروری در گردش بهینه چرخه اقتصادی و رونق کسب و کار می گردد با ارائه خدمات ویژه با همکاری شرکت های حامی ، تا سکوهای قهرمانی در حوزه ورزش و جهش تولید یاری رسان شما باشیم .

خدمات فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی

چرا فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی

در سامانه تلاش ، بعنوان یک شبکه تعاملی بر پایه سازه تلفیقی " رسانه ، ورزش ، اقتصاد " در نظر داریم تا جهت توسعه و ترویج ورزش همگانی سلامت محور و قهرمانی نسبت به ارتقاء سطح نشاط ، سلامت و تقویت حس خودباوری و مسئولیت پذیری کارگران با مشارکت عمومی و حداکثری آنان در فعالیت های اجتماعی که موجبات تامین و افزایش نشاط اجتماعی و ارتقاء بهروری در گردش بهینه چرخه اقتصادی و رونق کسب و کار می گردد با ارائه خدمات ویژه با همکاری شرکت های حامی ، تا سکوهای قهرمانی در حوزه ورزش و جهش تولید یاری رسان شما باشیم .

  • جستجوی آسان
  • خرید آنلاین
  • ضمانت خدمات
  • پشتیبانی 24 ساعته